DJ Info


Show: Hai Hai KL

Biography:

Puan Aina Diyana Binti Azizi 

Budak Subang Jaya Hari hari Raya

Buku Teks Dia sekolahkanFacebook: AINA.DIYANA
Instagram: ANNEDYANA_KLFM